Zajęcia pozalekcyjne

Imię i nazwisko prowadzącego Przedmiot, koło, zajęcia wyrównawcze, inne Dzień tygodnia Godzina Sala