Podręczniki

Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej będą w roku szkolnym 2023/2024 dotowane przez państwo. Rodzice z tego tytułu nie ponoszą żadnych kosztów. 

Dotacja nie obejmuje podręczników do religii:

Klasa 1

Poznaję Boży świat red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 2

Odkrywam królestwo Boże red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 3

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik dla kl. III SP (ksiądz zamawia we wrześniu i przywozi do szkoły dla każdego ucznia)

Klasa 4

Odkrywam życie z Jezusem ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak , wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 5

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy + zeszyt ćwiczeń ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 6

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno + zeszyt ćwiczeń ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 7

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość, ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak ,Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa 8

Karty pracy dla klasy VIII -Z Tobą idę przez życie ks. Paweł Mąkosa  wydawnictwo Gaudium