Ośrodki wsparcia

PORADNIE I OŚRODKI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC SPECJALISTYCZNĄ

Rodzaj problemu: trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu, mówieniu, trudności dydaktyczne i niepowodzenia szkolne, trudności wychowawcze i emocjonalne, trudne sytuacje rodzinne.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tarnów, ul. Chyszowska 3,   
Telefony: 14 655 99 96 , 14 655 99 95,

Rodzaj problemu: niepokojące zachowania bądź objawy u siebie lub u dziecka (ucznia), trudne życiowo momenty, trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami lub rodziców z dzieckiem, trudna sytuacja rodzinna życiowa lub szkolna, trudności w zachowaniu lub emocjach, trudności adaptacyjne, lęki i fobie, tiki, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia (bulimia i anoreksja), samookaleczenia, używanie środków odurzających, z terapii mogą skorzystać dzieci, młodzież wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów/rodziców.
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna Tarnów, ul. Szujskiego 25,
Telefon: 14 622 27 96,  link do poradnihttp://www.sppt.tarnow.pl/

Rodzaj problemu: problemy związane z całym spektrum zaburzeń rozwojowych takich jak: zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, opozycyjno-buntownicze, adaptacyjne i zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne (komputer, telefon komórkowy, sieć internetowa, zakupy, pornografia)
Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin Dom Terapii w Tarnowie, ul. Wałowa 5/7,
Telefon: 501 267 582,

Rodzaj problemu: problemy emocjonalne, psychologiczne.
Poradnia Zdrowia Psychicznego Tarnów, ul. Mostowa 6,
Telefon: 14 621 58 47, link do poradnihttps://zps.tarnow.pl/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego/

Rodzaj problemu: przemoc w rodzinie (fizyczna, seksualna, ekonomiczna, psychiczna) ze strony najbliższych, problemy psychologiczne
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1 Telefony: 14 655 36 36,  14 655 66 59, Link do ośrodkahttp://www.oik.tarnow.pl/

Rodzaj problemu: problemy rodzinne z agresją, stosowaniem przemocy, komunikacją, problemy ze środkami uzależniającymi, nagły lub przewlekły kryzys psychiczny i brak umiejętności samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Tarnów, ul. Szujskiego 66,
Telefon:  14 621 56 83, link do powiatowego centrum:  http://www.pcprtarnow.pl/

Rodzaj problemu: problemy rodzinne, problemy prawne, problemy z różnymi uzależnieniami.
Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Tarnów, ul. Tuchowska 21
Telefon: 14 657 11 20, link do towarzystwahttp://www.rynek4.org/

Rodzaj problemu: problemy mieszkaniowe, finansowe, rodzinne, przemoc domowa, problem z bezdomnością
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów, ul. M.B. Fatimskiej 9
Telefon: 14 627 61 46, link do ośrodkahttp://www.mops.tarnow.pl/index.php/telefony

Rodzaj problemu: trudna życiowa sytuacja, problemy psychologiczne, prawne, problemy z uzależnieniami, problemy rodzinne, załamania nerwowe, utrata zaufania do najbliższych, poczucie winy, rozterki dotyczące wiary, sensu życia, trudności osobiste w małżeństwie, w rodzinie, w pracy.
„Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania,  Pl. Katedralny 6
Telefon: 14 621 01 91, link do poradnihttp://www.arka.diecezja.tarnow.pl/

Rodzaj problemu: uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami.
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73 Kraków
Telefon: 12 425 57 84,

Rodzaj problemu: uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami.
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Batorego 5 Kraków
Telefon: 12 633 35 31

Rodzaj problemu: problem z agresją, relacjami, lękami związanymi z chodzeniem do szkoły, separacją czy rozwodem rodziców, kontaktami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, pomoc dzieciom gdy przeżyły uraz psychiczny np. ciężką chorobę, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, nadużycia seksualne, przemoc psychiczną lub fizyczną, zaburzenia odżywiania.
Krakowski Ośrodek Terapii Kraków, ul. Helclów 23a,
Telefon:  12 422 18 58, link do ośrodkahttp://kot.krakow.pl/

Rodzaj problemu: zaburzenia zachowania, problem z radzeniem sobie z emocjami.
Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 21 Kraków
Telefon: 12 424 87 50

Rodzaj problemu: problemy prawne, psychologiczne związane z przestępstwem.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13/10, III p,
Telefon: 519 820 707, 513 066 341

Rodzaj problemu: problemy rodzinne z agresją, stosowaniem przemocy.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Warszawa Al. Jerozolimskie 155,
Telefon: 801 12 00 02, link: http://www.niebieskalinia.infe-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Rodzaj problemu: przemoc wobec kobiet, dyskryminacja kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.
Centrum Praw Kobiet
Telefon interwencyjny: 600 07 07 17
Telefon zaufania: 22 621 35 37

Rodzaj problemu: problem z uzależnieniami, przemocą, współuzależnieniem.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Warszawa Al. Jerozolimskie 155,
Telefon: 22 250 63 25. link: www.parpa.pl

Rodzaj problemu: każdy problem
Bezpłatny Telefon Zaufania Dla Młodzieży,
Telefon: 116 111

Rodzaj problemu: problem z alkoholem oraz innymi substancjami psychoaktywnymi u dzieci i młodzieży
Pomarańczowa Linia,
Telefon: 0 801 140 068, e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl