Linki dla rodziców

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Ministerstow Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Portal Edukacyjny Edunet
6 – latku witaj w szkole
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna
Tarnowski Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
„Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii dla Młodzieży
Krakowski Ośrodek Terapii
Centrum Terapii Uzależnień
Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ

Młodzieżowy telefon zaufania – 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
Pomarańczowa linia – 0 801 140 068
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne. Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 0 800 12 00 02

Przydatne linki:
http://www.dopalaczeinfo.pl/  
http://www.sppt.tarnow.pl/
http://www.ppptarnow.is.net.pl/
http://www.parpa.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.niebotak.pl/