Tradycje szkoły

Konkurs wiedzy o patronie Szkoły

Od 1998 roku „Konkurs wiedzy o patronie Szkoły Podstawowej nr 17 – Eugeniuszu Kwiatkowskim” jest jednym z cyklicznych wydarzeń naszej szkoły przybliżającym społeczności uczniowskiej sylwetkę tego wielkiego Polaka. W 2008 roku, kiedy obchodzono w Tarnowie Rok Eugeniusza Kwiatkowskiego – młodzież naszego miasta poznawała postać, rywalizując na szczeblu międzyszkolnym. Kolejne roczniki naszych uczniów poznają wspaniałego człowieka, od którego tak wiele można się nauczyć.

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia to uroczyste przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej. „Pierwszaki” przez pierwszy miesiąc nauki poznają zasady funkcjonowania w szkole oraz przygotowują krótki program artystyczny .Po jego prezentacji przed Dyrekcją Szkoły oraz swoimi Rodzinami dokonują aktu ślubowania na Sztandar Szkoły i zostają w symboliczny sposób pasowani przez Dyrektora za pomocą wielkiego pióra na pełnoprawnych uczniów. Z wydarzeniem tym wiążą się drobne przyjemności i upominki przygotowane przez Rodziców oraz uczniów klas starszych.
To największe wydarzenie w życiu „pierwszaka”.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz sesja integracyjna klas I – III odbywa się w atmosferze radości i świętowania. Spotkanie to poprzedzone jest konkursami szkolnymi dla uczniów młodszych, które rozstrzyga właśnie ten oczekiwany gość, wręczając dyplomy i upominki zwycięzcom. Najczęściej są to konkursy literackie i plastyczne związane z osobą Świętego Mikołaja. Dzieci przebrane na czerwono, w czapkach mikołajkowych, gwiazdkach, aureolkach, rogach renifera na głowach, śpiewają znane piosenki dedykowane Mikołajowi, za co on obdarza je upominkami.

Wieczór kolęd dla środowiska lokalnego

Wieczór kolęd dla środowiska lokalnego Spotkanie to wpisuje szkołę w środowisko osiedla, Mościc czy całego Tarnowa, gromadząc ludzi życzliwych szkole, czyli Rodziców, Dziadków naszych uczniów oraz sponsorów. Jest też kolejną okazją do prezentacji talentów uczniów naszej szkoły. Wieczór kolęd odbywa się rokrocznie z inicjatywy nauczycielki muzyki pani Marty Cichoń oraz opiekunki koła teatralnego „ Bajkomaniacy” pani Agnieszki Bigos. Często ma formę tradycyjnych jasełek lub wieczoru poetyckiego oprawionego kolędami i pastorałkami w wykonaniu solistów, zespołów instrumentalnych oraz chóru szkolnego „Discantus” (wcześniej „Gaudete”).

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy organizowany dla uczniów młodszych klas jest zawsze prowadzony przez wodzireja w sali gimnastycznej. Zabawę urozmaicają śmieszne konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne oraz tańce do granych ,,na żywo’’ przebojów. W salach lekcyjnych rodzice przygotowują smakołyki, przy których ich dzieci mogą chwilę odpocząć i nabrać sił do dalszej zabawy.
Za organizację balu odpowiadają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Jest wówczas okazja na bajkowe przebrania uczestników.

Święto Wiosny

Święto Wiosny to kolejne duże spotkanie klas I–III. Odbywa się ono w połączeniu z konkursem recytatorskim, podczas którego reprezentanci klas wygłaszają wiersze o tematyce wiosennej. W jury zasiadają nauczyciele poloniści, bibliotekarka szkolna oraz zwycięzca ubiegłorocznej edycji, a także często zaproszeni goście: aktorzy, instruktorzy i inni. Zadaniem jury jest również przyznanie tytułu ,,Najbardziej wiosennej klasy’’ temu zespołowi klasowemu, który swoim kolorowym strojem, okrzykami, piosenką oraz transparentami czy plastycznymi elementami w najbardziej oryginalny sposób powita wiosnę i będzie wspierać swojego reprezentanta. Inicjatorem konkursu jest Pani Agnieszka Bigos, a odpowiedzialne za przebieg są wszystkie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Od ubiegłego roku na obchody Święta Wiosny zapraszamy przedszkolaków, którzy również mają okazję zaprezentować się wiosennie, co mamy nadzieję, zachęci je do zapisu do naszej szkoły.

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to uroczysta akademia przygotowana przez uczniów poszczególnych klas i chór szkolny. Uczniowie przedstawiają jakich spustoszeń na swojej planecie dokonał człowiek, jak to można zmienić, co każdy z nas może zrobić w swoim najbliższym środowisku, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią.

Święto Rodziny

Święto Rodziny to przygotowane przez poszczególne klasy młodsze prezentacje dedykowane Rodzicom i Rodzeństwu połączone często z konkursami, quizami zabawami integracyjnymi dla całych rodzin. Spotkania takie mają na celu integrację środowiska szkolnego z rodzinami. Pozwala to na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i wspomaga harmonijny rozwój dzieci, dając im poczucie bezpieczeństwa, zapewniając działanie w atmosferze współpracy ważnych dla nich w tym okresie życia autorytetów.

Przegląd Talentów Szkolnych

Przegląd Talentów Szkolnych to prezentacja osiągnięć artystycznych, sportowych i edukacyjnych naszych uczniów, szczególnie tych, którzy poświęcają swój pozalekcyjny czas na rozwijanie pasji w kołach zainteresowań, klubach sportowych, tanecznych czy też w szkole muzycznej. Pierwszy taki przegląd  odbył się z inicjatywy pani Marty Cichoń i pani Agnieszki Bigos jako „ Koncert Życzeń” z okazji Dnia Matki w roku 1993. Obecnie wpisuje się w obchody Dnia Patrona Szkoły.