Dni wolne

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy Państwa, że następujące dni będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 2 listopada 2023r.
  • 2 maja 2024r.
  • 7, 8-9 maja 2024 r.(egzamin maturalny)
  • 13, 14, 15 maja 2024 r. (egzamin maturalny / egzamin ósmoklasisty)

Dyrekcja zastrzega sobie jednak prawo do ustanowienia innych dni dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli będzie to wynikało z potrzeb organizacji pracy szkoły.