Geneza szkoły

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie jest kontynuacją Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Mościcach, której początki sięgają 1946 roku. W latach 1946-1950 Szkoła nie posiadała własnego budynku i nauka odbywała się w trzech zastępczych pomieszczeniach (w Szkole nr 1 przy ul. Zbylitowskiej – obecnie CKU, w remizie strażackiej na Błoniach oraz w budynkach starej administracji Zakładów Azotowych). Od 1 IX 1950 r. Szkoła uzyskała własne lokum w nowo wybudowanym budynku szkolnym przy ul. Norwida, w którym mieści się do chwili obecnej. Po przeniesieniu do tego samego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Mościcach w miesiącu wrześniu 1950 r. władze oświatowe połączyły dwie szkoły i utworzyły „jedenastolatkę”. Taki stan trwał przez okres piętnastu lat od 1950-1965 r. W wyniku następnej reorganizacji przeprowadzanej w 1965r. „jedenastolatkę” ponownie rozdzielono na dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 17 i Liceum Ogólnokształcące. Obie Szkoły mieszczą się nadal w jednym budynku przy ul. Norwida.  Arkusze ocen uczniów z końca lat czterdziestych znajdujące się w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 17, na których umieszczone jest imię Eugeniusza Kwiatkowskiego nasunęły myśl, aby Szkoła nawiązując do przeszłości nosiła imię Patrona. Eugeniusz Kwiatkowski zachował się w narodowej pamięci jako człowiek czynu i doskonały fachowiec. Decydując o kierunkach rozwoju gospodarczego kraju wykazał swoistą wielkość i imponujący rozmach zamysłów, które kończyły się sukcesami. Jego nazwisko kojarzy się z największym inwestycjami budowlanymi Dwudziestolecia Międzywojennego, z Gdynią, COP-em, z magistralą węglową, Mościcami. W pełni zasługuje na pamięć narodu i naszego środowiska.

W 2011 roku Szkoła Podstawowa nr 17 zostala włączona w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 mieszczącym się w tym samym budynku.