Wychowanie do życia w r.

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej prowadzi
pedagog mgr Ewa Sykała.

 

Posiadająca kompetencje, tj.
-przygotowanie pedagogiczne
-przygotowanie merytoryczno- dydatyczne (studia podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie )
Klasy w SP: 4a,4b,4c,5a,5b,5c 6a,6b, 7a,7b,7c,8a,8b,8c.

Korzystać będzie z podręcznika,,Moje dorastanie”Wychowanie do życia w rodzinie,Wyd.Taurus Edukacja i Kultura.Program wychowanie do życia w rodzinie ,,Moje dorastanie”przeznaczony do realizacji w klasach 4-8 szkoły podstawowej jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U.z 2017r.poz.356). Program został opracowany przez Bożenę Strzemieczną. Ma on w pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci. Nadrzędnym celem tego przedmiotu jest stworzenie uczniom warunków sprzyjających poznaniu siebie, wzmocnieniu poczucia własnej wartości , lepszego zrozumienia siebie i innych.Przedmiot ten w szczególny sposób wpisuje się w realizację zadań wychowawczych Szkoły.

Wychowanie do życia w rodzinie