Nauczyciele

DYREKTOR
mgr Anetta Święch

WICEDYREKTORZY

  • mgr Aneta Brożek
  • mgr Joanna Furmańska
  • mgr Teresa Świętnicka
  • mgr Sylwia Turak

KADRA SZKOŁY – ROK 2023/2024

                                                                                         Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Orlik wychowawca klasy 1a

mgr Mariola Ciepiela wychowawca klasy 1b

mgr Danuta Kwaśniak wychowawca klasy 1c

 

mgr Agnieszka Bigos wychowawca klasy 2a

mgr Justyna Kurczab wychowawca klasy 2b

mgr Bożena Koziara wychowawca klasy 2c

mgr Barbara Nawrocka wychowawca klasy 2d

mgr Wiesława Krysa wychowawca klasy 3a

mgr Klaudia Beściak wychowawca klasy 3b

mgr Elżbieta Budzik wychowawca klasy 3c

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Małgorzata Czuba

mgr Agnieszka Filip – wychowawca kl.8a

mgr Bernadeta Garstka-Matura

mgr Katarzyna Iwaniec-wychowawca kl.4a

mgr Katarzyna Molczyk – wychowawca kl.8b

mgr Katarzyna Tadel

mgr Magdalena Żmuda-wychowawca kl.4c

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Ewa Janas

mgr Magdalena Król

GEOGRAFIA

mgr Agata Łysoń – wychowawca kl.7b

mgr Magdalena Ścieńska

TECHNIKA

mgr Maria Suwała

MUZYKA

mgr Marta Cichoń – wychowawca kl.5c

PLASTYKA

mgr Agnieszka Zając

BIBLIOTEKARZ

mgr Joanna Kot

mgr Barbara Nawrocka-wychowawca kl.2d

PEDAGOG

mgr Ewa Sykała

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Katarzyna Płachta

JĘZYK POLSKI

mgr Bożena Augustyn – wychowawca kl.6c

mgr Aneta Brożek

mgr Irena Faltyn-Pokrywka

mgr Agata Nowińska – wychowawca kl.6b

mgr Małgorzata Poparda – wychowawca kl.4b

mgr Agnieszka Serek – wychowawca kl.7c

mgr Barbara Tworzydło – wychowawca kl.5b

MATEMATYKA

mgr Magdalena Korcyl

mgr Beata Kubień

mgr Lesław Kubień

mgr Sylwia Turak

mgr Barbara Ślusarczyk

mgr Sylwia Wołek – wychowawca kl.6a

 

BIOLOGIA

mgr Katarzyna Mleczek – wychowawca kl.7a

mgr Helena Zięba

PRZYRODA

mgr Helena Zięba

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Kinga Adamczyk

mgr Monika Chłopecka

mgr Jarosław Kościński

mgr Jarosław Mosio

mgr Piotr Plichta

mgr Małgorzata Sroka

mgr Jan Suski

mgr Paweł Tutaj

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Piotr Załęski

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Ewa Sykała

TERAPEUTA

mgr Renata Zielińska

HISTORIA

mgr Renata Derendal – wychowawca kl.5a

mgr Tomasz Kuta

mgr Krystyna Kras

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Tomasz Kuta

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Małgorzata Polek

mgr Renata Śliwińska – Kulesa

FIZYKA

mgr Grażyna Dzieńska

mgr Marek Gajda

mgr Paweł Regiec

mgr Stanisław Seruś

CHEMIA

mgr Helena Zięba

INFORMATYKA

mgr Bogdan Czernia

mgr Grażyna Golińska

mgr Paweł Regiec

 

RELIGIA

mgr Barbara Kras

ks. Sebastian Ligęska

mgr Agata Polek

ŚWIETLICA

lic. Tomasz Ciapała

mgr Jolanta Kmiecik

mgr Małgorzata Pyzdek

mgr Agnieszka Szymańska

LOGOPEDA

mgr Patrycja Gądkiewicz

Emerytowani nauczyciele

Barbara Andrzejewicz – nauczyciel języka polskiego
Edwarda Domin – nauczyciel nauczania początkowego
Barbara Gębska – nauczyciel geografii (dyrektor szkoły w latach 1987 -1990)
Irena Gogola – nauczyciel (wychowawca świetlicy)
Iwona Golba – nauczyciel języka angielskiego
Barbara Gomoła – nauczyciel (bibliotekarz)
Stefania Gurgul – nauczyciel biologii
Małgorzata Hutniczak-Wegrzyn – nauczyciel wychowania fizycznego
Maria Jarmuła – nauczyciel matematyki
Wanda Jaśkiewicz – nauczyciel historii (dyrektor szkoły w latach 1990 – 1999)
Maria Jezior – nauczyciel fizyki
Piotr Kapłański – nauczyciel wychowania fizycznego
Łucja Kątny – nauczyciel nauczania początkowego, historii (dyrektor szkoły w latach 1999 – 2012)
Dorota Kijowska – nauczyciel (kierownik-wychowawca świetlicy)
Maria Kimla – nauczyciel muzyki
Urszula Mosio – nauczyciel nauczania początkowego
Wanda Legieć – nauczyciel nauczania początkowego
Urszula Nowak – nauczyciel (wychowawca świetlicy)
Felicja Nożanka – nauczyciel muzyki

 
Genowefa Pawłowska – nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych
Dorota Pyra-Kapłońska – nauczyciel nauczania początkowego
Barbara Sajdera – nauczyciel nauczania początkowego
Marianna Sawicz – nauczyciel (wychowawca świetlicy)
Zofia Serwin – nauczyciel muzyki
Jadwiga Sowińska – nauczyciel nauczania początkowego
Jadwiga Tarnowska – nauczyciel języka rosyjskiego (bibliotekarz)
Otylia Truchan – nauczyciel matematyki
Stanisława Turlej – nauczyciel języka angielskiego