Półkolonia

2024
ROK

Ramowy rozkład dnia półkolonii w Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie
24 czerwca – 5 lipca 2024 r.

 

   7.00 – 8.15            zbiórka kolonistów, wspólne zabawy na terenie szkoły
   8.00 – 9.00 śniadanie
   9.00 – 13.00 zajęcia wg. planu pracy grup, wycieczki, zajęcia rekreacyjno – sportowe
  13.00 – 14.00 obiad
  14.00 – 15.30 relaks poobiedni, spacer, zajęcia na powietrzu, świetlicy
  15.30 – 16.00 powrót do domu
2024
ROK

Termin półkolonii: 24.06.2024 – 05.07.2024

Zapisy on-line: od 23.04.2024 od godz. 8.00- do 24.04.2024 do godz. 12.00

Link do zapisu: https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1/News

Nr rachunku bankowego do wpłat na półkolonię: 58 1020 4955 0000 7302 0267 7946

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOWA  – nabór i organizacja półkolonii 2024