Harmonogram naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej na r. szk. 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024:

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2016) objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6-letnie (urodzone w roku 2017) zgodnie z wola rodziców, jeżeli korzystały z wychowania przedszkolnego, albo dzieci posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości  rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja odbywać się będzie w formie tradycyjnej (papierowej) w dniach:

  • zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – od dnia 13 lutego – 5 marca 2023  r.
  • wniosek dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły – od dnia 6 marca – 24 kwietnia 2023 r.

Do pobrania:

Zgłoszenie do zapisu dzieci zamieszkałych w obwodzie

Wniosek do zapisu dzieci zamieszkałych poza obwodem

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. od 7.30 – 15.30 pod nr tel. 14 633 03 46

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 6 marca 2023 r.
do 20 kwietnia 2023 r.
do godz. 15:00

Złożenie wniosku* o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 sierpnia 2023 r.
do 24 sierpnia 2023 r.
do godz. 15:00

do 24 kwietnia 2023 r.
do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków* o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 25 sierpnia 2023r.
do godz. 15:00

25 kwietnia 2023 r.      
od godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej.

28 sierpnia 2023 r.
do godz. 12:00

od 25 kwietnia 2023 r.
od godz. 13:00
do 27 kwietnia 2023 r.  
do godz. 15:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 28 sierpnia 2023 r.
od godz. 13:00
do 29 sierpnia 2023 r.
do godz. 15:00

28 kwietnia 2023 r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

30 sierpnia 2023 r.
do godz. 12:00