Sukces Maksymiliana Leśniaka w Małopolskim Konkursie Matematycznym

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły – Maksymilian Leśniak z klasy 6c został laureatem Małopolskiego Konkursu Matematycznego.

W etapie wojewódzkim rywalizował z 86 uczniami województwa małopolskiego i znalazł się w gronie
13 najlepszych uczestników konkursu.

Warto podkreślić, że Maksymilian jest dopiero uczniem klasy 6 i już teraz, uzyskując tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Matematycznego, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki (zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku).
Ponadto osiągnięcie to gwarantuje przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej)
lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego oraz klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.

Gratulujemy!