PÓŁKOLONIA LETNIA 2024 – dodatkowy nabór

Termin półkolonii: 24.06.2024 – 05.07.2024

Informujemy, że rusza dodatkowy nabór uzupełniający na półkolonię letnią przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie.

Zgłoszenie dziecka możliwe jest po wypełnieniu karty kwalifikacyjnej oraz dokonaniu wpłaty 965,00 zł na konto:  58 1020 4955 0000 7302 0267 7946 . Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz dowód wpłaty należy złożyć osobiście do dnia 24.05.2024 r. do godz. 14.00 w sekretariacie SP 17 w Tarnowie, tel. 14 633 03 46.