Mościcka Giełda Szkół Ponadpodstawowych  

Uczniowie klas ósmych wzięli udział w prezentacjach Szkół Ponadpostawowych znajdujących
się w Mościcach. 

Była to również okazja do ukazania oferty i zachęty by wybrać IV Liceum Ogólnokształcące.