ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV -VIII
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie indywidualnie jednej kartki świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia według własnego pomysłu wraz z umieszczonymi na niej życzeniami w języku angielskim.
3. Kartka może być wykonana w dowolnym formacie wybraną przez siebie techniką plastyczną.
4. Przy ocenie prac jury powołane przez organizatorów będzie brało pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania oraz poprawność językową.
5. Prace należy oddać najpóźniej do 16 grudnia( piątek) 2022 roku do nauczycieli języka angielskiego (p. Katarzyny Molczyk, Agnieszki Filip, Katarzyny Tadel).
Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane.
6. Każda praca musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
7. Oddanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz publiczne wykorzystanie prac, imion, nazwisk uczestników na potrzeby konkursu.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej szkoły 21 grudnia.
11. Wręczenie nagród dla zwycięzców za zajęcie I, II i II miejsca nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 roku


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Organizatorzy:  Katarzyna Molczyk, Agnieszka Filip, Katarzyna Tadel