Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Informacje dotyczące porządku zakończenia roku:

 1. Msza św. na zakończenie roku odbędzie się w czwartek, 22.06.2023 r. o godz. 9.00 w kościele
  w Mościcach.
 2. Zakończenie roku dla uczniów klas I – III SP odbędzie się w auli o godz. 10.30, natomiast spotkania
  z  w salach według ustaleń z wychowawcami klas.
 3. O godz. 12.00 w auli rozpocznie się uroczystość zakończenia roku dla uczniów klas VIII.
  Po uroczystości zakończenia roku ósmoklasiści spotkają się z wychowawcami w salach:
     VIII AP w s. 102
     VIII BP w s. 107
     VIII CP w s. 103
 4. W piątek, 23.06.2023 r. w auli odbywać się będą uroczystości rozdania świadectw i dyplomów
  o godz. 8.00 – dla kl. IV-VII SP.

Po spotkaniach w auli uczniowie rozchodzić się będą do wyznaczonych sal na spotkania
z wychowawcami. 
Harmonogram przydziału sal umieszczony będzie na drzwiach wejściowych i na tablicach ogłoszeń.