Finał konkursu „Pair Play” 2024

W dniu 17 kwietnia b.r. odbył się finał XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Pair Play”, w którym udział wzięli uczniowie klas czwartych reprezentujący 11 szkół podstawowych Miasta Tarnowa. Uczestnicy konkursu, pracując w parach, musieli wykazać się znajomością języka angielskiego, a także refleksem, gdyż oprócz poprawności wykonania zadań ważną rolę odgrywał czas ich wykonania

Uczniowie z klas czwartych naszej szkoły, Kaja Kawa oraz Tymon Radziejewski zdobyli 2 miejsce!

Gratulujemy!