UCZCILI PAMIĘĆ POMORDOWANYCH

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego uczniowie klas 5b i 5c wzięli udział wraz
z wychowawczyniami w projekcie edukacyjnym „Uczcijmy pamięć pomordowanych”, w ramach którego 
7 września b.r. odbyli pieszą wycieczkę do lasu Buczyny w Zbylitowskiej Górze z przewodnikiem – nauczycielem historii, Markiem Smołą. Celem projektu m.in. było upamiętnienia rocznicy wybuchu
II wojny światowej oraz poznanie historii egzekucji ludności w latach wojennych przez okupantów niemieckich.

Uczniowie wyruszyli spod szkoły o godz. 8.00 i po godzinnej wędrówce dotarli na miejsce.
W ciszy wysłuchali opowieści pana Marka Smoły, który wyjaśnił, że w latach 1939-1944 hitlerowcy zamordowali w Buczynie ok. 10 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. W gronie ofiar znalazło się ok. 2 tys. polskich więźniów politycznych oraz około 6-8 tys. Żydów. Wśród tych ostatnich przeważali mieszkańcy getta w Tarnowie.
W tym miejscu zginęło m.in. około 800 żydowskich dzieci, które Niemcy wpędzili do jednego z grobów,
a następnie wymordowali przy użyciu granatów. Masowe groby w lesie Buczyna są największym cmentarzem ofiar Holocaustu znajdującym się w obecnych granicach Polski. Po wojnie na miejscu zbrodni wzniesiono pomnik – mauzoleum. Uczniowie uczcili pamięć pomordowanych minutą ciszy i zapalili znicze.
Z zainteresowaniem przyglądali się kamykom i zabawkom pozostawionym na mogile dzieci.
Cmentarz w lesie Buczyny  jest celem corocznych pielgrzymek Żydów z Izraela i innych państw.
Pod koniec wyprawy, gdy dzieci odpoczywały przy kościele w Zbylitowskiej Górze, pan przewodnik  wspomniał jeszcze o historii śmierci rodziny Ulmów, rozstrzelanej przez Niemców za ukrywanie Żydów.  Rodzina ta została beatyfikowana 10 września.