TERAPIA LOGOPEDYCZNA

We wrześniu prowadzone będą przesiewowe badania mowy.
Regularna terapia logopedyczna rozpocznie się w październiku.

Neurologopeda

Patrycja Gądkiewicz