Klasa 3a w akcji Poczta Marzeń

Dzieci z klasy 3a wzięły udział w Akcji Pisania Listów do Chorych Dzieci „Poczta Marzeń”, organizowanej przez tarnowski Pałac Młodzieży. Ideą tej akcji jest przygotowanie oraz wysyłanie tradycyjnych listów i kartek oraz rysunków do ciężko chorych dzieci.

Klasa 3 a wykonała stos laurek z życzeniami i pozdrowieniami dla sióstr Hani i Marysi Guściar, które chorują na Rdzeniowy Zanik Mięśni z nadzieją, że choć w taki sposób przyczyni się to do wywołania uśmiechu na buziach dziewczynek.

Wiesława Krysa