Sukces Nicholasa Gibała w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego

       

                                                                                

Nicholas Gibała z kl. 5 zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus Sesja wiosenna i otrzymał tytuł LAUREATA.

Gratulujemy!