Wyniki V Konkursu Piosenki Patriotycznej „Śpiewajmy dla Niepodległej”

We wtorek 21.11.2023 r. w naszej szkole odbył się V Konkurs Piosenki Patriotycznej SP nr17. Brało w nim udział 10 zespołów wokalnych oraz 12 solistów z klas IV – VI ( łącznie 37 uczniów ). Wsłuchując się w prezentowane utwory, można było odkryć historię która tworzy naszą tożsamość narodową. Dzieci pięknie zaprezentowały się na scenie śpiewając pieśni w ciekawych interpretacjach. W ocenie prezentacji brano po uwagę : muzykalność , poczucie rytmu , dykcje oraz ogólny wyraz artystyczny.

Celem Konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań, propagowanie i utrwalanie polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Ojczyzny, wspieranie uczniów uzdolnionych muzycznie i umożliwienie prezentacji ich talentu wokalnego oraz dorobku artystycznego.

Jury w składzie :  pani dyr. Sylwia Turak, pani pedagog Ewa Sykała oraz Marta Cichoń nauczyciel muzyki postanowiło wyróżnić i nagrodzić następujących wykonawców:

Kategoria: zespoły wokalne

I miejsce           Aleksandra Stawarz i Kamila Ciesielska uczennice z kl. 6b

II miejsce          Aleksandra Żaba i Patrycja Patyk uczennice z kl.4a

III miejsce         Maksymilian Dobosz i Norbert Witos uczniowie z kl.5c

Wyróżnione zostały 2 zespoły:

Zespól wokalny  z kl. 4c  Ewa Suwara i Zofia Rejkowska

Zespół wokalny  z kl. 4c  Kaja Kozik i Barbara Górska 

Kategoria: soliści

I miejsce ex aequo

Izabela Bibro uczennica z kl.4c    oraz Hubert Trela uczeń  kl. 5c

II miejsce ex aequo

Maja Mikuszewska ucznnica z kl 4b  oraz Hanna Janaś      

III miejsce

Wiktoria Habaj uczennica z kl.5a

Wyróżnienie otrzymały:

Anna Bobowska uczennica z kl. 4c  oraz Anna Kukla uczennica z kl. 6c

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom za odwagę i udział w konkursie.

                                                                       Nauczyciel muzyki Marta Cichoń