RAJD ROWEROWY „SZLAKIEM POMNIKÓW PAPIESKICH”

W Tarnowie znajduje się wiele miejsc poświęconych pamięci Patrona naszej Szkoły – św. Jana Pawła II.

Piątego października, w przeddzień obchodów 45 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, czterdziestu pięciu uczestników wybrało się na rajd rowerowy, śladami tarnowskich pomników pamięci Jana Pawła II, by dostrzec obecność Patrona Szkoły w Tarnowie.

Odwiedzonymi miejscami były: kamień upamiętniający lądowanie Papieża na tarnowskiej ziemi
w Mościcach, Kościół bł. Karoliny, Szkoła w Skrzyszowie, Pomnik Jana Pawłą II przy Tarnowskiej Katedrze.