Pedagodzy i terapeuci

GABINET TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

Beata Rój

Poniedziałek07:00 - 15:00
Wtorek07:00 - 14:30
Środa07:00 - 08:00
Czwartek07:00 - 09:45
Piątek07:00 - 10:45

Wracamy do szkoły –porady dla rodziców

Terapia pedagogiczna

Poważnym problemem współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wieloaspektowo zarówno od strony przyczyn, objawów, jak i możliwości ich przezwyciężania. W zależności od źródeł niepowodzeń szkolnych, a więc uwarunkowań środowiskowych, wychowawczych czy też tkwiących w samych uczniach, podejmuje się różne sposoby pracy w celu ich likwidacji. Chcąc prawidłowo kierować rozwojem dziecka i jego wychowaniem, doskonalić uzdolnienia i zalety, a zwalczać i usuwać braki należy przede wszystkim dokładnie poznać dziecko, obserwować jego zachowanie w różnych sytuacjach.
Jednym ze sposobów pomocy dziecku, które narażone jest na niepowodzenia szkolne jest szeroko rozumiana terapia pedagogiczna. Terapia pedagogiczna  jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.
Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.
W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.
Celem terapii pedagogicznej jest:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej

w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech

PEDAGOG SZKOLNY

Ewa Sykała


Gabinet pedagoga: parter sala nr 108

Poniedziałek08:00 - 13:30
Wtorek10:00 - 12:30
Środa08:00 - 16:00
Czwartek09:00 - 12:30
Piątek08:00 - 11:30

Jak skutecznie uczyć się w domu (kiedy bardzo Ci się nie chce)

Jak skutecznie uczyć się w domu

FUNDACJA ITAKA

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Już od1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ichopiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści FundacjiITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

KOLEŻENSKI   TELEFON  ZAUFANIA
  14·192 88 lub 14·622 40 43
od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00

Telefon zaufania w sprawach Anoreksji i Bulimii
  12 423 20 59

Przydatne linki:
http://www.dopalaczeinfo.pl/ –
http://www.sppt.tarnow.pl/
http://www.ppptarnow.is.net.pl/
http://www.parpa.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.niebotak.pl/

PORADNIE I OŚRODKI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC  SPECJALISTYCZNĄ

                
Rodzaj problemu: trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu, mówieniu, trudności dydaktyczne i niepowodzenia szkolne, trudności wychowawcze i emocjonalne, trudne sytuacje rodzinne.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tarnów, ul. Chyszowska 3,   
Telefony: 14 655 99 96 , 14 655 99 95, link do poradni:

Rodzaj problemu: niepokojące zachowania bądź objawy u siebie lub u dziecka (ucznia), trudne życiowo momenty, trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzicami lub rodziców z dzieckiem, trudna sytuacja rodzinna życiowa lub szkolna, trudności w zachowaniu lub emocjach, trudności adaptacyjne, lęki i fobie, tiki, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia (bulimia i anoreksja), samookaleczenia, używanie środków odurzających, z terapii mogą skorzystać dzieci, młodzież wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów/rodziców.
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna Tarnów, ul. Szujskiego 25,
Telefon: 14 622 27 96,  link do poradnihttp://www.sppt.tarnow.pl/

Rodzaj problemu: problemy związane z całym spektrum zaburzeń rozwojowych takich jak: zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, opozycyjno-buntownicze, adaptacyjne i zaburzenia odżywiania, uzależnienia behawioralne (komputer, telefon komórkowy, sieć internetowa, zakupy, pornografia)
Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin Dom Terapii w Tarnowie, ul. Wałowa 5/7,
Telefon: 501 267 582, link do ośrodka:

Rodzaj problemu: problemy emocjonalne, psychologiczne.
Poradnia Zdrowia Psychicznego Tarnów, ul. Mostowa 6,
Telefon: 14 621 58 47, link do poradnihttps://zps.tarnow.pl/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego/

Rodzaj problemu: przemoc w rodzinie (fizyczna, seksualna, ekonomiczna, psychiczna) ze strony najbliższych, problemy psychologiczne
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1 Telefony: 14 655 36 36,  14 655 66 59, Link do ośrodkahttp://www.oik.tarnow.pl/

Rodzaj problemu: problemy rodzinne z agresją, stosowaniem przemocy, komunikacją, problemy ze środkami uzależniającymi, nagły lub przewlekły kryzys psychiczny i brak umiejętności samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Tarnów, ul. Szujskiego 66,
Telefon:  14 621 56 83, link do powiatowego centrum:  http://www.pcprtarnow.pl/

Rodzaj problemu: problemy rodzinne, problemy prawne, problemy z różnymi uzależnieniami.
Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Tarnów, ul. Tuchowska 21
Telefon: 14 657 11 20, link do towarzystwahttp://www.rynek4.org/

Rodzaj problemu: problemy mieszkaniowe, finansowe, rodzinne, przemoc domowa, problem z bezdomnością
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów, ul. M.B. Fatimskiej 9
Telefon: 14 627 61 46, link do ośrodkahttp://www.mops.tarnow.pl/index.php/telefony

Rodzaj problemu: trudna życiowa sytuacja, problemy psychologiczne, prawne, problemy z uzależnieniami, problemy rodzinne, załamania nerwowe, utrata zaufania do najbliższych, poczucie winy, rozterki dotyczące wiary, sensu życia, trudności osobiste w małżeństwie, w rodzinie, w pracy.
„Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania,  Pl. Katedralny 6
Telefon: 14 621 01 91, link do poradnihttp://www.arka.diecezja.tarnow.pl/

Rodzaj problemu: uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami.
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73 Kraków
Telefon: 12 425 57 84, link do centrum terapii:

Rodzaj problemu: uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami.
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Batorego 5 Kraków
Telefon: 12 633 35 31, link do poradni

Rodzaj problemu: problem z agresją, relacjami, lękami związanymi z chodzeniem do szkoły, separacją czy rozwodem rodziców, kontaktami społecznymi, zaburzeniami emocjonalnymi, pomoc dzieciom gdy przeżyły uraz psychiczny np. ciężką chorobę, wypadek, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, nadużycia seksualne, przemoc psychiczną lub fizyczną, zaburzenia odżywiania.
Krakowski Ośrodek Terapii Kraków, ul. Helclów 23a,
Telefon:  12 422 18 58, link do ośrodkahttp://kot.krakow.pl/

Rodzaj problemu: zaburzenia zachowania, problem z radzeniem sobie z emocjami.
Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 21 Kraków
Telefon: 12 424 87 50, link do kliniki:

Rodzaj problemu: problemy prawne, psychologiczne związane z przestępstwem.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Krakowska 13/10, III p,
Telefon: 519 820 707, 513 066 341, linki:

Rodzaj problemu: problemy rodzinne z agresją, stosowaniem przemocy.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Warszawa Al. Jerozolimskie 155,
Telefon: 801 12 00 02, link: http://www.niebieskalinia.infe-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Rodzaj problemu: przemoc wobec kobiet, dyskryminacja kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.
Centrum Praw Kobiet
Telefon interwencyjny: 600 07 07 17
Telefon zaufania: 22 621 35 37

Rodzaj problemu: problem z uzależnieniami, przemocą, współuzależnieniem.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Warszawa Al. Jerozolimskie 155,
Telefon: 22 250 63 25. link: www.parpa.pl

Rodzaj problemu: każdy problem
Bezpłatny Telefon Zaufania Dla Młodzieży,
Telefon: 116 111

Rodzaj problemu: problem z alkoholem oraz innymi substancjami psychoaktywnymi u dzieci i młodzieży
Pomarańczowa Linia,
Telefon: 0 801 140 068, e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl