Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

W ramach Małopolskiego Konkursu pt.” Odblaskowa Szkoła” w klasach V –VI był organizowany konkurs wiedzy BRD.  Znajomość przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza kwestia bezpieczeństwa na drodze to tematyka, na którą nasza szkoła kładzie ogromny nacisk. W związku z tym, w trakcie trwania akcji „Odblaskowa szkoła” zostały zorganizowany konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Jednym z konkursów był test wiedzy teoretycznej dla klas V-VI. Pierwszy etap konkursu polegała na bezbłędnym wypełnieniu krzyżówki BRD. Mistrzem wiedzy BRD został uczeń z danej klasy który najlepiej sobie radził z klockami edukacyjnymi PUSSY. Poziom konkursu był bardzo wyskoki. Gratulujemy.

Dyplom wyróżnienia za udział  w ogólnoszkolnym konkursie wiedzy BRD dla klas V – VI w ramach XII edycji Małopolskiego Konkursu “Odblaskowa Szkoła”

Otrzymują:

Klasa 5b Joanna Brożek

Klasa 5c Krzysztof Pałucki, Maksymilian Leśniak

Klasa 6a Witold Łabuz

Klasa 6b Mikołaj Banach, Franciszek Światek

Klasa 6c Izabella Stańczyk