ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty będzie wydawane w sekretariacie szkoły
w dn. 03.07. 2024r od godz 8.30 do 15.00