,,Nie bij mnie-Kochaj mnie!” Akcja,, Miś”przeciwko przemocy wobec dzieci

Właśnie tak brzmiał apel pluszowych maskotek w ósmej już edycji Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie – Mościcach. Nasza szkoła po raz kolejny dołączyła
się do niej. Na skwerach, ławkach,przystankach i placach zabaw można było zobaczyć pluszowe misie .
Nie wyglądały one jednak zwyczajnie….Miały bandaże,plastry naklejone na łapkach czy uszkach…Symbolizować one miały leczenie ran, zadanych w wyniku przemocy wśród najmłodszych, bezbronnych-dzieci.
W przypadku najmłodszych przemoc najczęściej dotyczy bicia, znęcania się, przemocy psychicznej
oraz zaniedbania przez dorosłych. Specjaliści zgodnie przyznają, że świadomość w zakresie przemocy rośnie, chociaż wciąż jest to problem dużej skali, również w Tarnowie
Kto znajdzie misia, może przeczytać przyczepioną do niego informację, a komu potrzebny Pluszowy Przyjaciel -może zabrać misia do domu.

Koordynatorzy akcji „Miś” -E. Sykała, K. Ziobroń, M. Ciepiela