Licealiści z włoskiego Pesaro w naszej szkole.

W dniach 18 – 24. 04. 2024r. grupa 10 uczniów oraz dwoje nauczycieli Liceo Mamiani z Pesaro (Italia) przebywała w Tarnowie. Młodzież mieszkała w domach naszych uczniów poznając polską gościnność, kuchnię i obyczaje.

Realizacja celów szczegółowych projektu koncentrowała się wokół tematu wiodącego „Beyond stereotypes”. Program wizyty obejmował udział w zajęciach szkolnych, wycieczki edukacyjne oraz bardzo atrakcyjne zajęcia przy użyciu nowoczesnych technologii.

Uczestnicy zapoznali się z historią i najważniejszymi zabytkami Tarnowa i Krakowa, walorami turystycznymi
i kulturą Podhala. Podsumowaniem pobytu było stworzenie przez uczestników gry miejskiej przy użyciu aplikacji Actionbound podczas zajęć w Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT).

Kontynuacją projektu będzie wyjazd uczniów IV LO do Pesaro w drugiej połowie maja.

Opiekunami grupy projektowej są p. Monika Chłopecka i p. Agnieszka Filip

Efektem działań była realizacja założonych celów, czyli:

 1. podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz motywacji uczniów do nauki,
 2. minimalizacja barier i budowanie otwartości na inność i różnorodność,
 3. podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów,
 4. podniesienie kompetencji osobistych oraz świadomości w celu zapobiegania zagrożeniu uzależnienia
  i wykluczenia wynikającym z funkcjonowania dzieci
  i młodzieży w rzeczywistości wirtualnej,
 5. zwiększenie świadomości znaczenia aktywnego udziału w kulturze fizycznej dla jakości życia
  i funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie,
 6. rozwój kompetencji językowych i w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
 7. kształtowanie postawy empatii, negocjacji, dialogu, otwierania się na zmiany społeczne i edukacyjne oraz potrzeby ludzi; kształtowanie IE,
 8. podniesienie europejskiego wymiaru pracy Szkoły.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie w roku szkolnym 2023/2024
w ramach uzyskanej przez szkołę Akredytacji Erasmusa o numerze 2020-1-PL01-KA120-SCH-095495,
nr bieżącego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000147099, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
w ramach akcji KA120 – Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  programu Erasmus+
i jest wynikiem zapotrzebowania szkoły na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów
i nauczycieli  poprzez współpracę i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.

Tytuł projektu: „MOBILNA  AKADEMIA UMYSŁU – RUNDA III”.
Link do strony projektu na FB :link