Kurs malarstwa impresjonistycznego w kl. 2a

22 XI 2022 r. dzieci z kl. 2a uczestniczyły w niezwykłych zajęciach. Gościły na lekcji mamę Rafałka, która w ciekawy sposób zapoznała je z impresjonizmem. Dowiedziały się przy tym, kim był Claude Monet. Dzieci samodzielnie wyciągały wnioski, czym różniło się malarstwo tradycyjne od malarstwa impresjonistycznego. Na koniec wykonały własne dzieła impresjonistyczne.
Serdecznie dziękujemy Pani Agacie Kraszewskiej za wspaniałe zajęcia i niezwykłą prezentację!


W. Krysa

Leave a Reply