KOMUNIKAT-ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Informujemy, że 4 września 2023 r. będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. 

Porządek uroczystości: 

  • O godz. 8.00 w kościele w Mościcach rozpocznie się Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. 
  • Ok. godz. 9.20 spotkanie w auli uczniów klas 4 SP z dyrekcją i nauczycielami, a po nim spotkanie
    z wychowawcami w wyznaczonych salach.  
  • O tej samej porze, ok. 9.20, rozpoczną się w wyznaczonych salach spotkania uczniów kl. I-III SP,
    klas V-VIII SP  
    • Przydział sal na spotkania uczniów z wychowawcami:
1APs. 1172APs. 1233APs. 220
1BPs. 1182BPs. 1193BPs. 121
1CPs. 1022CPs. 1033CPs. 107
——-——-2DPs. 215——-——-
4APs. 2165APs. 306A6APs. 2187APs. 304B
4BPs. 2025BPs. 0096BPs. 2197BPs. 304A
4CPs. 2145CPs. 0106CPs. 1057CPs. 212
8APs. 216
8BPs. 317A