Informacja dotycząca Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

Wgląd do kopii kart odpowiedzi i prac uczestników konkursu  odbędzie się  13 listopada 2023 – poniedziałek o godzinie 13.40. w sali 103. Zapraszamy chętnych.

Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty nastąpi 24 listopada 2023.