II miejsce Mai Mikuszewskiej w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

II miejsce Mai Mikuszewskiej z klasy 4b w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Zawsze w formie” – plakat

Organizatorem konkursu był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,
który zaprosił do udziału uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Tematem pracy było odwołanie
się do idei sportu kształtującego poczucie braterstwa i wspólnoty, sportu jako elementu kultury
i nieodłącznego czynnika rozwoju człowieka w służbie pokoju, wreszcie sportu – w nawiązaniu do pasji sportowych św. Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęły 142 prace, w tym 62 prace z klas IV-V oraz 80 prac
z klas VI-VIII.