Dyrekcja

DYREKTOR
mgr Anetta Święch

WICEDYREKTORZY

  • mgr Aneta Brożek
  • mgr Barbara Kuklewicz
  • mgr Sylwia Turak
  • mgr Teresa Świętnicka